27 stycznia rozpoczęli naukę aplikanci V rocznika aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Konkurs na aplikację ogólną odbył się w 2013 roku. Do pierwszego etapu egzaminu przystąpiło ponad 1600 osób, do drugiego dopuszczono już tylko 370 osób. Ostatecznie na aplikacji ogólnej będzie kształcić się 181 osób.