W finale, który odbył się 18 stycznia w Zabrzu Śpiewankiewicz pokonała 15 aplikantów adwokackich z całej Polski. II miejsce zajął Bartosz Mikołajczyk z izby bydgoskiej, a III - Maciej Zaleśkiewicz z izby warszawskiej.

W składzie jury, które wyłoniło zwycięzcę zasiedli m.in. adw. prof. dr hab. Piotr Krurszyński, dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Jan Kuklewicz, wicedyrektor OBA, adw. dr Monika Zbrojewska, sekretarz OBA, adw. Małgorzata Gruszecka, ekspert OBA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Jerzy Pinior, dziekan ORA w Katowicach.