– Następuje wówczas zmiana właściciela nieruchomości, bo postanowienie przenosi jej własność na nabywcę. Jest też tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy do posiadania nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na niej pomieszczeń. Upoważnia zresztą do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dłużnikowi, lecz również wobec jego domowników czy krewnych – tłumaczy adwokat Sebastian Koczur z Kancelarii Adwokackiej Sebastiana Koczura.
Problemy związane z brakiem wystarczającej ochrony przed bezdomnością tej grupy osób zasygnalizowała rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości, twierdząc, że zwrócili na niego uwagę również komornicy sądowi. Obecnie na żadnym etapie postępowania sąd nie ma bowiem prawa orzec o uprawnieniu do lokalu socjalnego tych osób, gdy nie mogą zamieszkać w innym lokalu niż do tej pory używany.