Do tej pory wyłączenie spod egzekucji takich przedmiotów jak specjalistyczne wózki inwalidzkie czy komputery znajduje się bowiem jedynie w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.). Zostało tam wprowadzone już w 2001 r.

– Gdy egzekucja sądowa zostanie skierowana do przedmiotów objętych wyłączeniem, to dłużnik może zwrócić się z wnioskiem o umorzenie postępowania w całości lub w części albo o uchylenie czynności egzekucyjnych dotyczących tych przedmiotów bądź złożyć skargę na czynności komornika – tłumaczy radca prawny Piotr Czachorowski z Kancelarii Radców Prawnych Czachorowscy.

Zdaniem autorów projektu zmieniającego k.p.c. istnienie takich rozbieżności pomiędzy przepisami regulującymi wyłączenia spod egzekucji w obu postępowaniach prowadzi do uprzywilejowania prywatnych wierzycieli. Dodają też, że egzekucja z przedmiotów niezbędnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych często obejmuje rzeczy nabyte przy dofinansowaniu ze środków publicznych, np. pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Samorząd komorniczy postulował wprowadzenie takiego rozwiązania i w pełni je popiera – komentuje Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Jednakże niektórzy prawnicy reprezentujący wierzycieli przewidują, że ograniczenie będzie miało w praktyce jedynie marginalne znaczenie. Przedmioty, których dotyczy, nie stanowią bowiem tak znaczących składników majątkowych, aby powszechnie kierować przeciwko nim egzekucję. Sami wierzyciele też rzadko we wnioskach wskazują je jako źródło zaspokojenia swoich roszczeń.

Etap legislacyjny

Projekt wpłynął do Sejmu