Zgodnie z treścią testamentu F.N. była zobowiązana z tytułu zapisu do przeniesienia udziału w 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zmarła jednak, nie wykonawszy zapisu. W efekcie to dziedziczne zobowiązanie przeszło na jej spadkobierczynię – córkę M.B. Ta jednak wcześniej nabyła prawo do całości mieszkania w drodze darowizny.