Egzekutorzy sądowi przygotowali projekt założeń do nowej ustawy o swoim zawodzie
Uważają, że to lepszy pomysł niż kolejne nowelizacje, tym bardziej że niektóre przepisy obowiązującej ustawy o komornikach (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz. 1376 z późn. zm.) utraciły już moc wskutek orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
– Obecna ustawa jest niespójna, zawiera wiele sprzeczności, stąd zmienianie wybranych przepisów i dodawanie nowych nie będzie służyło przejrzystości i poprawności nowych uregulowań. Stan ten ulegnie dalszemu pogorszeniu po wejściu w życie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (deregulacyjnej) – ocenia Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.