Komornik zarządził zwrot polecenia egzekucyjnego wierzycielowi – Skarbowi Państwa (SP), reprezentowanemu przez prezesa sądu rejonowego. W ocenie komornika powinno ono zostać podpisane przez dyrektora sądu, a podpisu nie zawierało. Wierzyciel zaskarżył czynność komornika.

Zmiana przepisów