„W odróżnieniu od innych władz – legislatywy i egzekutywy – poziom wiedzy obywateli na temat działalności sądownictwa jest niewielki. Najczęściej Polacy czerpią swoje opinie na temat wymiaru sprawiedliwości bądź to z własnego doświadczenia, bądź z opartych na wybiórczej analizie doniesień medialnych. W przypadku obydwu tych doświadczeń nie zawsze oddają one realny stan wymiaru sprawiedliwości” – tłumaczy potrzebę stworzenia serwisu resort sprawiedliwości.

Dane dotyczące polskich sądów są aktualne – pokazują statystyki za pierwsze półrocze. Nieco gorzej wypadają zestawienia dotyczące państw UE, ale te zawsze spływają z większym opóźnieniem. Opracowaniom towarzyszy przejrzysta oprawa graficzna, np. w formie map, dzięki którym łatwo można się zorientować, które sądy są najbardziej obłożone w Polsce.

Portal ma także aspiracje, by być źródłem podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Stąd też można w nim znaleźć słowniczek pojęć. Administratorzy zachęcają użytkowników do przekazywania własnych wniosków z analiz.

Serwis można znaleźć pod adresem: http://www.isws.ms.gov.pl/