Brak punktualności i pozostawanie na sali sądowej prokuratorów poza czasem rozprawy – to najczęstsze nieprawidłowości, z jakimi spotkali się w sądach obserwatorzy z ramienia Fundacji Court Watch Polska.
Uczestniczyli oni w obywatelskim monitoringu sądów, który w okresie od 16 lipca 2012 r. do 15 lipca br. objął 131 sądów (zarówno powszechnych, jak i administracyjnych). Obserwatorzy wzięli udział w 6938 rozprawach i posiedzeniach. Wczoraj na konferencji prasowej zaprezentowano raport z projektu.
Problemem jest nie tylko opóźnianie rozpoczynania rozpraw (o czasie rozpoczęło się 45 proc. posiedzeń), lecz także nieinformowanie o przyczynach takiego stanu rzeczy. Tylko bowiem w 22 proc. przypadków sędzia w takiej sytuacji przeprosił i wyjaśnił, z jakiego powodu występuje opóźnienie. Pozytywną informacją jest, że ten ostatni odsetek wzrasta – zwłaszcza w tych sądach, w których obserwacje prowadzone są systematycznie.