Przepisy ułatwią dostęp m.in. do zawodów prawniczych – adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika – i redukują wymogi niezbędne do ubiegania się o licencję syndyka. Niemal całkowicie zderegulowany został zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Nie będzie już licencji i egzaminów na pracownika ochrony, zastąpią je wpis na listę kwalifikowanych pracowników i obowiązek odbywania cyklicznych szkoleń. Zrezygnowano z obowiązku odbywania szkoleń i licencji dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. W miastach poniżej 100 tys. mieszkańców nie trzeba będzie przechodzić szkoleń i egzaminów, by zostać taksówkarzem (w większych miastach zdecydują o tym radni).

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.

Druga transza deregulacji 25 czerwca została przyjęta przez rząd. Trzecia trafiła już do uzgodnień i konsultacji.

Etap legislacyjny

Ustawa przed publikacją