Architekci chcą, aby ich szeregi zasilili członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). Takie wnioski płyną z wystąpień przedstawicieli Izby Architektów RP podczas wtorkowego wysłuchania publicznego w Sejmie, które dotyczyło prac nad drugą transzą deregulacyjną. Przedstawiona tam została propozycja nowego brzmienia art. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 932).
Zgodnie z nią izba architektów zrzeszać ma osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalnościach, dla uzyskania których wymagane jest ukończenie studiów na kierunku architektura w zakresie określonym w art. 13 ust. 3 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W izbie inżynierów skupione miałyby być zaś osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalnościach, dla uzyskania których wymagane jest posiadanie wykształcenia innego niż architektoniczne w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 prawa budowlanego.
– Chodzi o wyeliminowanie błędu ustawodawczego. Dziś architekci, którzy wykonują ograniczone uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nie należą do izby architektów, lecz do izby inżynierów budownictwa – wskazuje Waldemar Jasiewicz, sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów. Dodaje, że jest tak w sytuacji, gdy wszyscy inżynierowie budownictwa należą do PIIB, nawet jeżeli wykonują ograniczone uprawnienia w specjalności architektonicznej.