Wspólnota mieszkaniowa, do której należy pan Stefan, podjęła większością głosów decyzję o dociepleniu strychów i fundamentów wspólnotowych budynków. Wykonano audyt energetyczny, by mogła się ubiegać o kredyt termomodernizacyjny. Udało się, ale w wyniku analiz zmieniono decyzję: by termomodernizacja miała sens, docieplane będą także sufity piwnic. – Część mieszkańców, w tym również jam nie chce udostępniać piwnic – pisze pan Stefan. – Po dociepleniu sufitów ciasne i tak pomieszczenia zmniejszą się jeszcze bardziej, poza tym obawiamy się, że po takim remoncie piwnice będą za ciepłe. Czy możemy nie wpuścić ekipy remontowej? – pyta czytelnik.
Niestety, jeśli wspólnota mieszkaniowa składa się z więcej niż siedmiu lokali (a z listu wynika, że ta, której członkiem jest nasz czytelnik, należy do dużych), jej członkowie podejmują uchwały większością głosów liczoną według wielkości udziałów. Tak podjęte decyzje są obowiązujące dla wszystkich. Tylko we wspólnotach małych, liczących mniej niż siedem mieszkań, do podjęcia tego typu uchwały potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli.
Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do niego, ilekroć jest to niezbędne dla przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. Konieczność zezwolenia na wstęp odnosi się także do piwnic, jeżeli stanowią one pomieszczenia przynależne do poszczególnych lokali.