Jeżeli wspólnota mieszkaniowa chce zamontować szlaban na drodze należącej do miasta, to potrzebuje zezwolenia – orzekł Sąd Najwyższy.
Jedna z nieruchomości będących własnością miasta Warszawa została przeznaczona na drogę wewnętrzną – drogę pożarową dla budynku wspólnoty mieszkaniowej. Korzysta ona z drogi bez zawarcia umowy z miastem i bez uiszczania wynagrodzenia.
Na tym terenie zaczęły z czasem parkować samochody i wspólnota postawiła szlaban, aby ograniczyć wjazd. Strony negocjowały umowę dzierżawy, nie doszły jednak do porozumienia co do wysokości czynszu. Miasto pozwało więc wspólnotę, żądając usunięcia szlabanu i zapłaty za bezumowne korzystanie z działki.