Monitoring postępowań przetargowych pozwala ekonomistom typować rynki, na których może dochodzić do nieprawidłowości.
Wykrywanie zmów kartelowych nie jest sprawą prostą. Ekonomiści szacują, że w warunkach sprawnie funkcjonującego systemu ochrony konkurencji udaje się wykryć nie więcej niż 30 proc. takich porozumień. W przypadku klasycznych karteli organy ochrony konkurencji mogą skutecznie zachęcać ich członków do ich ujawnienia, stosując narzędzia takie jak program łagodzenia kar (programy leniency).
Programy takie nie są jednak skuteczne w sytuacji, gdy uczestnictwo w kartelu jest przestępstwem i ujawniająca go osoba może, z jednej strony, zyskać obniżenie kary dla przedsiębiorstwa, ale z drugiej naraża się na osobistą sankcję karną. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku zmów przetargowych.