Rada Ministrów przygotowała projekt noweli rozporządzenia z 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień wyłączających konkurencję. Chce je uzupełnić o grupę uzgodnień, dotyczących samochodów.
Czasu jest mało, bo pod koniec maja wygasają przepisy regulujące te kwestie. Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 8 października 2010 r. o w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. nr 198, poz. 1315).
Do obowiązujących obecnie przepisów zostaną włączone tylko trzy rodzaje porozumień wertykalnych (spośród tych ujętych w rozporządzeniu tracącym właśnie moc), zawieranych na rynku części zamiennych i usług serwisowych.