Rada Ministrów przygotowała projekt noweli rozporządzenia z 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień wyłączających konkurencję. Chce je uzupełnić o grupę uzgodnień, dotyczących samochodów.
Czasu jest mało, bo pod koniec maja wygasają przepisy regulujące te kwestie. Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 8 października 2010 r. o w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. nr 198, poz. 1315).
Do obowiązujących obecnie przepisów zostaną włączone tylko trzy rodzaje porozumień wertykalnych (spośród tych ujętych w rozporządzeniu tracącym właśnie moc), zawieranych na rynku części zamiennych i usług serwisowych.
Są to porozumienia, które mają ograniczyć sprzedaż części zamiennych do pojazdów samochodowych niezależnym warsztatom, stosującym je do świadczenia usług serwisowych, a także porozumienia między dostawcą części zamiennych do samochodów, narzędzi naprawczych, diagnostycznych lub innego sprzętu producentów pojazdów samochodowych wówczas, gdy ograniczają uprawnienia dostawcy do sprzedaży tych sprzętów dystrybutorom, warsztatom lub ostatecznym użytkownikom.
Trzecia grupa to porozumienia uzgodnione między producentem samochodów, który wykorzystuje komponenty do montażu, a ich dostawcą. Chodzi w nich o ograniczenie uprawnienia dostawcy do efektywnego umieszczania znaku towarowego lub swojego logo w widocznym miejscu na dostarczanych komponentach lub na częściach zamiennych do samochodów.

Etap legislacyjny

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 czerwca 2013 r.