Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie anulował karę kierowcy, który zapłacił za parkowanie, ale świadomie wpisał zły numer rejestracyjny auta na bilecie parkingowym.
W piśmie ZDM przyznaje, że opłata za parkowanie została wniesiona. Jednocześnie zarządca drogi poinformował kierowcę, że „bilet kontrolny z wydrukowanym numerem rejestracyjnym pojazdu dokumentuje bezsporny związek wniesionej opłaty z postojem tego właśnie pojazdu np. w przypadku, gdyby bilet został umieszczony w sposób niezgodny z regulaminem”.
Chodzi więc o to, że skoro kierowca zapłacił za parkowanie, to nie ma podstaw do jego ukarania. Ale gdyby kontroler wystawił wezwanie do zapłaty – bo np. bilet parkingowy nie leżałby za szybą – to nie wpisawszy nr. rejestracyjnego auta trudniej będzie się odwołać od nałożonej kary.