Depozyty członków kas spółdzielczych będą objęte gwarancjami – zdecydował Sejm.
Większe bezpieczeństwo pieniędzy powierzonych SKOK-om czy zamach na ostatni bastion polskiego kapitału? Zdania na temat uchwalonej w piątek przed Sejm nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 855) są podzielone.
Posłowie PO, którzy przygotowali projekt, przekonują, że chodzi im wyłącznie o to, by instytucje, które obracają pieniędzmi milionów Polaków, nie były wyjęte spod nadzoru, i o zwiększenie stabilności SKOK-ów. PiS zaś twierdzi, że to zasłona dymna.
– To pełzający zamach na resztki sektora bankowego będącego w polskich rękach – przekonywał podczas piątkowego głosowania poseł tego ugrupowania Wiesław Janczyk.
Skąd te emocje? Nowela obejmuje SKOK-i podobnym reżimem co banki. Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała wobec nich większe kompetencje, zaś Kasa Krajowa SKOK utraci część swych prerogatyw.
KNF ma wydawać rekomendacje, decydować o ustanowieniu nadzoru komisarycznego czy też przejęciu upadających kas przez inny SKOK lub bank. Będzie także zatwierdzać wzorce wszystkich umów między Kasą Krajową a kasami. Na dodatek decyzje KNF mają mieć rygor natychmiastowej wykonalności.
Zmiany w ustawie ingerują też mocno w funkcjonowanie Kasy Krajowej. Członkowie jej zarządu i rady nadzorczej będą powoływani na kadencje, które nie będą mogły trwać dłużej niż cztery lata. Nie będą też mogli łączyć swej działalności z funkcjami w zarządach poszczególnych SKOK-ów.
Dla członków kas największe znaczenie ma jednak inna zmiana – objęcie ich depozytów obowiązkowymi gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu nawet w przypadku plajty kasy będą pewni, że otrzymają swoje pieniądze przynajmniej do równowartości 100 tys. euro. Początkowo SKOK-i były negatywnie nastawione także do tego pomysłu, ale ostatecznie zmieniły zdanie.

2,5 mln członków mają łącznie kasy spółdzielcze w Polsce

– To korzystne rozwiązanie dla klientów i dla kas. Ludzie będą mieć poczucie, że ich oszczędności są dobrze zabezpieczone – mówił DGP podczas prac nad projektem Marek Rosiński, prezes SKOK im. Kardynała Wyszyńskiego.
Podczas trzeciego czytania Sejm przyjął w sumie 49 poprawek do projektu. Dotyczyły one m.in. programów naprawczych dla SKOK-ów, które mają być uzgadniane z KNF, i rozszerzenia katalogu instrumentów finansowych, w które kasy mogą inwestować. Jedną z istotnych nowości jest też zobowiązanie Kasy Krajowej do udzielania kredytu z rezerwy płynnej SKOK-om, które o to poproszą.

Etap legislacyjny
Projekt zostanie skierowany do Senatu