Bezczynność spadkobierców może doprowadzić do tego, że otrzymają oni jedynie długi spadkodawcy. Przed taką odpowiedzialnością może uchronić złożenie właściwych oświadczeń przed notariuszem lub sądem.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak uniknąć długów spadkodawcy

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy mogę uniknąć spłaty długów

Dostałam spadek po zmarłym mężu. Prowadził on działalność gospodarczą i boję się, że w związku z nią mogły powstać jakieś długi, o których nie wiem. Czy mogę przyjąć spadek w taki sposób, by uniknąć obowiązku spłaty zobowiązań przekraczających jego wartość?

Czy musimy spłacić pożyczkę po zmarłym ojcu

Razem z bratem odziedziczyłem po ojcu kawalerkę wartą 80 tys. zł. Po roku zgłosił się do nas wierzyciel ojca. Oświadczył, że właśnie upłynął termin spłaty pożyczki na kwotę 150 tys. zł zaciągniętej przed dwoma latami i musimy ją spłacić. Przyjęliśmy spadek, więc czy będziemy odpowiadali za długi ojca?

Czy muszę przyjąć majątek po ojcu

Otrzymałam informację o tym, że odziedziczyłam spadek po zmarłym ojcu, z którym od rozwodu rodziców nie utrzymywałam kontaktów. Ojciec miał nową rodzinę i dzieci. Czy muszę po nim dziedziczyć?

Czy mogę odrzucić spadek przed jego otwarciem

Nie chcę otrzymać spadku po moich rodzicach, a wyjeżdżam na wiele lat za granicę. Czy mogę uregulować w jakiś sposób swoją sytuację i przykładowo odrzucić spadek już w tym momencie?

Czy odrzucenie spadku uchroni przed wierzycielami

Mam wiele długów. W związku z tym, że nie pracuję i nie mam majątku, komornik nie ma możliwości przeprowadzenia egzekucji. Niedawno otrzymałem udział w mieszkaniu w spadku po ciotce. Czy odrzucenie spadku uchroni mnie przed wierzycielami?

Czy będę musiała uregulować niespłacone pożyczki

Mój ojciec zaciągnął przed śmiercią wiele pożyczek w parabankach. Czy wierzyciele mogą domagać się ich spłaty od spadkobierców?
Czy spadkobierca spłaci wszystkich dłużników

Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłaciłem wszystkich znanych mi wierzycieli zmarłych rodziców. Wciąż jednak zgłaszają się do mnie nowi i już dawno oddałem im otrzymany majątek. Czy muszę spłacić kolejnych wierzycieli?

Damian Michalczuk