Tylko do sierpnia warszawiacy mogą starać się o odszkodowania za spadek wartości nieruchomości położonych wokół lotniska. Na razie na ponad 310 tysięcy uprawnionych, tylko 111 osób złożyło pozwy.
Na mocy uchwały nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 20 czerwca 2011 r. dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie utworzony został obszar ograniczonego użytkowania (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2011 r. nr 128, poz. 4086).
– Ustanowienie takiego obszaru dla właścicieli czy użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w jego obrębie wprowadza istotne ograniczenia w zakresie korzystania z nich.