Za pogorszenie stanu zdrowia spowodowane przez hałas dobiegający z drogi publicznej można uzyskać zadośćuczynienie pieniężne – orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Uznał, że w sytuacji kiedy natężenie odgłosów z ulicy przekracza dopuszczalne normy, może to wpłynąć na zdrowie osób mieszkających przy drodze. Pokrzywdzeni, którzy wykażą, że naruszono ich dobra osobiste, mogą dochodzić przed sądem rekompensaty.
– Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, może domagać się od sprawcy zarówno odszkodowania za poniesiony uszczerbek majątkowy, jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, przy czym roszczenia te nie wykluczają się wzajemnie – wyjaśnia Piotr Czachorowski, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Czachorowscy.