W odróżnieniu od lat poprzednich, w tym roku największy strach wśród kandydatów na kierowców wzbudza nie egzamin praktyczny, lecz teoretyczny. Wszystko za sprawą nowej formuły, w której kandydaci odpowiadają na 32 pytania z puli wynoszącej 3 tys. W pierwszych dniach od wejścia w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) zdawalność wyraźnie spadła.
Zdanie części teoretycznej jest przy tym wymagane nie tylko w stosunku do osób, które jeszcze prawa jazdy nie mają. Wymóg ten dotyczy także niektórych posiadaczy uprawnień uzyskanych za granicą, gdyby chcieli je wymienić na polski dokument. Do 19 stycznia dotyczyło to np. osób z prawem jazdy wydanym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Obowiązku tego nie mieli zaś posiadacze prawa jazdy wydanego w jednym z krajów, które podpisały konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu 1968 r. (a także Szwajcarii, państw UE i EFTA).