Minister transportu Sławomir Nowak podpisał w piątek projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Kilka dni wcześniej suchej nitki nie zostawili na nim samorządowcy z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Nowelizacja, o której pisaliśmy już w DGP, dopuszcza papierowy obieg dokumentów między wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego a starostwami – mimo że od 19 stycznia wymiana dokumentacji miała odbywać się wyłącznie elektronicznie.
Problem w tym, że ponad 30 z 49 ośrodków egzaminacyjnych nie jest w stanie komunikować się z urzędami powiatowymi, by poinformować je o zdanym przez kandydata egzaminie na kat. B, a bez tego starostwo nie jest w stanie zlecić wydrukowania blankietu dla przyszłego kierowcy. Winna temu jest zażarta rywalizacja między konkurującymi ze sobą firmami: PWPW oraz Sygnity.