Póki osiedlowa droga pokryta była śniegiem, jakoś dało się po niej jeździć. Było ślisko, ale równo. Gdy przyszła odwilż, okazało się, że pod śniegiem kryły się dziury. Na taką przeszkodę trafiła pani Krystyna wracająca z pracy do domu samochodem. Za naprawę zażądano 1400 zł, holowanie też kosztowało.
– Zapłaciłam, ale będę domagać się odszkodowania. Zadbałam o dokumentację, zadzwoniłam po policję. Policjanci spisali protokół, spacerujący z psem sąsiedzi obiecali świadczyć. – pisze czytelniczka, dodając że telefonem komórkowym zrobiła zdjęcia pokazujące uszkodzenia samochodu i widok ogólny okolicy, by nie było wątpliwości, gdzie wypadek miał miejsce. – Jakie kroki powinnam podjąć w następnej kolejności? – pyta.
Pani Krystyna powinna przede wszystkim ustalić, kto odpowiada za drogę, na której doszło do wypadku, bo właśnie do niego należy zwrócić się po odszkodowanie. Po ustaleniu zarządcy drogi trzeba wypełnić wniosek, którego wzór powinien być na stronie internetowej. Nasza czytelniczka musi szczegółowo opisać zdarzenie – miejsce, czas i przyczynę wypadku, podać prędkość, z jaką jechała, opisać pogodę, widoczność, może też wyrysować szkic sytuacyjny miejsca wypadku. Do wniosku powinna dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego auta i swojego prawa jazdy oraz zdjęcia zrobione po zdarzeniu. Jeśli zarządca drogi w miejscowości, w której doszło do wypadku, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, pieniądze wypłaci ubezpieczyciel i sprawa powinna być załatwiona stosunkowo szybko.

To warto wiedzieć!

● Za drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Są to: autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; drogi międzynarodowe; drogi dojazdowe do przejść granicznych; drogi alternatywne dla autostrad płatnych; obwodnice dużych aglomeracji miejskich oraz drogi o znaczeniu obronnym.
● Za drogi wojewódzkie, czyli łączące większe miasta w obrębie województwa, odpowiada zarząd tej jednostki administracyjnej.
● Za drogi powiatowe odpowiada starostwo; to drogi łączące siedziby powiatów z siedzibami gmin oraz siedziby gmin między sobą.
● Za drogi gminne odpowiada zarząd gminy (miasta, dzielnicy); zalicza się tu drogi o znaczeniu lokalnym.
● W miastach za ulice, które są drogami powiatowymi, odpowiada zarząd dróg miejskich. Jeśli są drogami dzielnicowymi, zarządzają nimi wydziały infrastruktury poszczególnych dzielnic. Niektóre lokalne ulice (małe drogi osiedlowe) mają status zakładowych, spółdzielczych albo wspólnotowych. Wówczas roszczenia należy kierować do ich zarządów. Aby ustalić, do kogo należy droga (ulica) w mieście, trzeba zwrócić się do najbliższego urzędu dzielnicy.
Podstawa prawna
Art. 5–6 i kolejne ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.)