Decyzje o zastosowaniu tych metod będzie podejmował dyrektor zakładu, schroniska lub ośrodka dla nieletnich. Można będzie po nie sięgnąć jednak wyłącznie po to, aby przeciwdziałać nawoływaniu do buntu, zbiorowej ucieczce, samowolnemu opuszczeniu przez nieletniego zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich lub młodzieżowego ośrodka wychowawczego, a także w razie usiłowania targnięcia się nieletniego za życie lub zdrowie własne albo innej osoby bądź niszczenia mienia. Uprawnienie dyrekcji rozciągnie się także na sytuacje mogące powodować poważne zakłócenie porządku oraz konieczne dla doprowadzenia nieletniego do zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich lub młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

W projekcie znalazły się też szczegółowe wskazówki: użycie siły fizycznej polegać ma na doraźnym i krótkotrwałym ręcznym obezwładnieniu nieletniego. Pasa obezwładniającego i kaftana bezpieczeństwa nie można będzie stosować względem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wobec nieletniej w widocznej ciąży można użyć wyłącznie siły fizycznej. Ma być również wdrożona zasada, że po zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego wobec nieletniego powinien go niezwłocznie zbadać lekarz.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy przyjęty przez rząd