Jeszcze nie zapadły decyzje, czy i które z policyjnych izb dziecka zostaną zamknięte. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Małgorzata Woźniak powiedziała, ze obecnie jest analizowany wniosek Komendy Głównej Policji o zamknięcie 10 z 29 palcówek.
Reklama

Jak podkreśla Małgorzata Woźniak, nie oznacza to likwidacji samej instytucji policyjnych izb dziecka, ale reorganizację. W każdym województwie ma być co najmniej jedna taka placówka.

Planami likwidacji części policyjnych izb dziecka jest bardzo zaniepokojony Rzecznik Praw Dziecka. Ocenia, że małoletni będą mieli utrudniony kontakt z rodzicami i opiekunami, a do takiego kontaktu mają prawo.

Likwidacja części izb dziecka może też utrudnić prowadzenie postępowań sądowych w sprawach nieletnich oraz pełnienie nadzoru przez sędziego rodzinnego nad czynnościami policji w sprawie zatrzymanego dziecka.

Marek Michalak napisał w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego.