Wznowienie dostaw energii elektrycznej nie może być uzależnione od uiszczenia opłat windykacyjnych – uznał UOKiK.
Zgodnie z prawem energetycznym (Dz.U. z 1997 r. nr 54, poz. 348 ze zm.) dostawca energii elektrycznej może wstrzymać usługę, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za dotychczas dostarczoną energię co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności.
Zanim jednak nastąpi odcięcie konsumenta od prądu, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek pisemnie powiadomić klienta o zamiarze wypowiedzenia umowy. Dostawca prądu musi jednocześnie wyznaczyć dodatkowy dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.