Czy asesorzy powrócą na sale sądowe? W środowisku prawników przybywa zwolenników tej koncepcji. Zielone światło dał też ostatnio minister sprawiedliwości
Dyskusja o modelu dojścia do zawodu sędziego toczy się od 2007 r., gdy Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy dotyczące urzędu asesora – uznając, że uzależniają one osoby sprawujące funkcję asesora od ministra sprawiedliwości.
Od momentu wejścia w życie wyroku TK nie udało się wypracować dobrej procedury wybierania najlepszych kandydatów na sędziów, w efekcie dziś na ów ważny urząd powoływani są ludzie młodzi, bez praktyki orzeczniczej i doświadczenia, którzy wcześniej pracowali za biurkiem jako referendarze bądź asystenci sędziów.