Asesor będzie powoływany przez prezydenta na okres pięciu lat. Jednak starać się o urząd sędziego będzie mógł już po dwóch latach
Takie propozycje znalazły się w projekcie zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych, który został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dyskusja na temat przywrócenia instytucji asesora, która zniknęła w 2009 r. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (patrz: grafika), toczy się od wielu lat.

Potrzeba zmiany