Coraz częściej decydujemy się na zagraniczne wyjazdy do miejsc, gdzie wymagany jest paszport. Czasami jedynym kłopotem związanym z tym dokumentem jest próba przypomnienia sobie, gdzie go schowaliśmy. Gorzej, jeśli okaże się, że nie mamy takiego dokumentu, albo termin ważności paszportu upłynął i musimy wyrobić nowy. Dotychczas trzeba było pofatygować się w tym celu do miejsca, gdzie byliśmy zameldowani. Na szczęście od 17 stycznia 2013 r. będzie łatwiej.

Zmiana ustawy

Ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych przyniosła wiele udogodnień dla osób, które składają wniosek o paszport.

Przede wszystkim w niepamięć odejdzie składanie wniosków paszportowych w miejscach zameldowania. To kluczowa kwestia, ponieważ dotychczasowe rozwiązanie było kłopotliwe: żeby złożyć podanie o paszport należało udać się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zameldowania, a nie zamieszkania.

W myśl obowiązującej jeszcze przez kilka dni ustawy dokumenty paszportowe wydawane są przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o paszport, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Jeśli więc ktoś jest zameldowany np. w Krakowie, ale faktycznym miejscem jego zamieszkania jest Warszawa, to i tak należało złożyć niezbędne dokumenty w Krakowie.

Rewolucja od 17 stycznia 2013 r.

Teraz będzie o wiele łatwiej, ponieważ paszport, jak i paszport tymczasowy można będzie odebrać w dowolnym wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego na terenie kraju.

Wystarczy więc udać się do urzędu w miejscu, gdzie mieszkamy, przebywamy najczęściej, pracujemy czy po prostu tam, gdzie nam najwygodniej i złożyć w nim niezbędne dokumenty. W tym samym urzędzie paszport można będzie także odebrać.

Przykładowe opłaty:
• 140 zł – za paszport ważny 10 lat,
• 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 % ulgi):
- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
- osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
- kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- uczniom od 13. roku życia i studentom
• 30 zł – za paszport, wydany małoletnim:
- do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,
- realizującym obowiązek szkolny.
• 30 zł – za paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy

Katalog przypadków, w których może zostać wydany paszport tymczasowy, został poszerzony. Dotychczas mogły otrzymać ten dokument osoby, które np. zgubiły paszport podczas podróży czy w nagłych przypadkach związanych z sytuacją rodzinną.
Od stycznia 2013 r. paszport tymczasowy będą mogły otrzymać osoby, które z uwagi na wykonywaną działalność zawodową muszą pilnie wyjechać za granicę.

Gdzie można złożyć paszport

W kraju

Wniosek o paszport i paszport tymczasowy będzie można złożyć w dowolnym wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania.

Za granicą

Gdy przebywamy za granicą, taki dokument możemy otrzymać za pośrednictwem konsulatu.

W wydziale paszportowym urzędu należy złożyć wniosek o wydanie paszportu wraz z fotografią i dowodem uiszczenia opłaty paszportowej. Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście, z wyjątkiem wydania paszportu m.in. osobie małoletniej – wówczas składają go rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Gotowy paszport odbiera się osobiście w wydziale paszportowym, w którym został złożony wniosek.

Pamiętajmy także, że w przypadku wymiany starego paszportu na nowy przy odbiorze dokumentu przedstawia się także dotychczas posiadany paszport, w celu jego anulowania.