Pan Michał jest zameldowany w Szczecinie, ale mieszka i pracuje w Krakowie. Firma chce go jak najprędzej oddelegować na pół roku na Ukrainę, a paszport naszego czytelnika stracił ważność. – Czy muszę jechać do Szczecina, by złożyć wniosek, a potem po odbiór dokumentu? Czy nie mogę wysłać wniosku pocztą? – pyta czytelnik.
Wniosek o paszport trzeba złożyć osobiście, nie można skorzystać z usług poczty. Ale 17 stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które pozwalają złożyć wniosek o wydanie i odebrać dokument w dowolnym urzędzie paszportowym na terenie kraju. Pan Michał nie musi już jechać do wydziału paszportowego w miejscu stałego zameldowania.
Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość ubiegania się o wydawany w ekspresowym tempie paszport tymczasowy. Może go teraz dostać osoba, której dokument jest potrzebny w nagłych sytuacjach związanych z prowadzoną działalnością zawodową. Na przykład – jak w przypadku pana Andrzeja – w związku z nieplanowaną wcześniej podróżą służbową. Paszporty tymczasowe wydawane są także w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny. Opłata za paszport tymczasowy wynosi 30 zł. Dokument jest ważny nie dłużej niż 12 miesięcy. Zwykły paszport jest ważny przez 10 lat, dla dzieci do 13. roku życia – przez 5 lat.
Aby otrzymać paszport, należy w wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego złożyć wypełniony wniosek, jedną kolorową fotografię (biometryczną!), a także dowód opłaty paszportowej. Opłata za wydanie paszportu ważnego 10 lat wynosi 140 zł. Emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, uczniowie od 13. roku życia i studenci, a także osoby przebywające w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczych lub korzystające z pomocy społecznej zapłacą 70 zł. Opłata za paszport dla dzieci do 13. roku życia wynosi 30 zł. Za wydanie nowego paszportu w miejsce zgubionego lub zniszczonego trzeba zapłacić 280 zł.
Za paszport nie płacą ci, którzy ukończyli 70 lat, przebywają w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczych albo korzystając z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, ale tylko wtedy, gdy ich wyjazd za granicę związany jest z długotrwałym leczeniem. Nie płacą także osoby, które muszą wymienić dokument z powodu wady technicznej. Wniosek o wydanie paszportu dorośli składają osobiście. Wnioski o paszporty dla dzieci składają rodzice lub opiekunowie prawni. Dokument odbiera się osobiście w tym samym wydziale paszportowym. Przy odbiorze trzeba okazać dotychczasowy paszport, który zostanie anulowany. Czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 30 dni.
Podstawa prawna
Art 1-2 ustawy z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2012 r. poz. 1415)
Art. 23, 43 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2006 r. nr 143 poz. 1027)