Wniosek o wydanie paszportu będzie można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim - zakłada nowela ustawy o dokumentach paszportowych, jednogłośnie uchwalona w środę przez Sejm. Łatwiej będzie też uzyskać paszport tymczasowy.

Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 431 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Obecnie wniosek o paszport należy składać do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z nowymi przepisami organem paszportowym właściwym do wydania paszportu lub do odmowy, w kraju będzie wojewoda, do którego wpłynie wniosek, a za granicą - konsul.

Zmiana ta jest możliwa dzięki funkcjonującej od 2006 r. centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, która pozwala na zdalny dostęp do zasobów informacyjnych każdemu organowi paszportowemu w kraju i za granicą. W rejestrze tym znajdują się dane o dokumentach paszportowych wydawanych od 2002 roku. Okres ważności paszportów, które nie były ujęte w ewidencji, upłynął z końcem 2011 roku.

Wiceszefowa klubu PO Małgorzata Kidawa-Błońska przekonywała w środę na konferencji prasowej, że nowela ustawy o dokumentach paszportowych - autorstwa posłów Platformy - bardzo ułatwi życie obywatelom. Wyraziła też zadowolenie, że za nowelizacją zagłosowały wszystkie kluby parlamentarne. "To bardzo dobry krok do pozytywnych zmian" - oceniła.

Poseł Platformy Marek Wójcik zaznaczył, że głównym celem zmian jest uproszczenie procedur związanych z wydawaniem paszportów. "Ułatwianie życia obywatelom to jedna z idei przyświecających Platformie Obywatelskiej" - podkreślił.

Nowela poszerza też katalog przypadków, w których może zostać wydany paszport tymczasowy. Będą mogły go otrzymywać osoby przebywające w Polsce i za granicą w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową, np. zagranicznym kontraktem. Obecnie nie ma możliwości wydania paszportu tymczasowego osobie, która z uwagi na wykonywaną działalność zawodową musi pilnie wyjechać za granicę. Niejednokrotnie skutkowało to faktycznym brakiem możliwości wykonania obowiązków służbowych.

Wójcik powiedział, że możliwość wydania paszportu tymczasowego osobie, która z uwagi na wykonywaną działalność zawodową musi pilnie wyjechać za granicę, ułatwi polskim przedsiębiorcom przyjmowanie zleceń od kontrahentów zagranicznych i umożliwi szybką reakcję na potrzeby rynkowe.

"Ta zmiana jest istotna z powodu globalizacji rynku, jak również z powodu tego, że polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej mobilni i zależy im na tym, żeby ściągali jak najwięcej różnych zleceń, również spoza granicy Polski" - powiedział Wójcik.

Nowela przewiduje też nowy sposób prowadzenia postępowań o wydanie drugiego paszportu. Obecne rozwiązania powierzają całość sprawy do realizacji ministrowi spraw wewnętrznych. Oznacza to, że wniosek o drugi paszport - niezależnie od miejsca zamieszkania w kraju bądź za granicą - trzeba składać w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Nowe rozwiązanie zakłada, że minister spraw wewnętrznych będzie wydawał decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź też odmowy na wydanie drugiego paszportu, a przyjęcia wniosku i wydania drugiego paszportu dokona dowolny - wybrany przez obywatela - organ paszportowy