Międzynarodowi eksperci alarmują, że problemy ze zdobyciem w Polsce pozwolenia na budowę powstrzymują rozwój przedsiębiorczości. Tymczasem z oficjalnych urzędowych statystyk wynika, że problemów nie ma. Skąd te rozbieżności?
Formalnie wszystko jest w porządku. Zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) po złożeniu wniosku przez inwestora starosta lub prezydent miasta mają 65 dni na wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, pozytywnej lub negatywnej.
Jeśli tego obowiązku nie wypełnią, organ wyższego stopnia nakłada na nich karę 500 zł za każdy dzień zwłoki.