Jeśli dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą partnera, wierzyciel może skierować egzekucję do majątku wspólnego.

Czy wierzyciel zawsze może sięgnąć do wspólnego majątku

Mąż zaciągnął pożyczkę bez mojej wiedzy i zgody. Teraz jej nie spłaca. Pożyczkodawca żąda ode mnie zapłaty zaległych rat, a my z mężem nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy to oznacza, że wierzyciel może żądać zaspokojenia z naszego majątku wspólnego?

Czy mąż musi spłacić wcześniejszy dług żony

Żona przed ślubem kupiła mieszkanie na kredyt. Od jakiegoś czasu nie płaci rat. Czy ja również jestem odpowiedzialny za spłatę zobowiązania żony?

Czy małżonek może bronić się przed egzekucją

Sąd nadał klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Jednak ten uważa, że komornik nie może prowadzić przeciwko niemu egzekucji, ponieważ między małżonkami była zawarta umowa rozdzielności majątkowej, o której wierzyciel wiedział. Czy współmałżonek może wnieść powództwo przeciwegzekucyjne?

Czy małżonek odpowiada za dług, skoro wyraził zgodę

Mąż ma swoją firmę i wziął za moją zgodą wysoki kredyt na jej prowadzenie. Obecnie ma kłopoty z jego spłatą. W naszym małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Czy wierzyciel ma prawo ściągnąć należności z naszego majątku wspólnego, tzn. w szczególności z mojego wynagrodzenia za pracę?

Czy mimo intercyzy można wspólnie spłacać dług

Zawarliśmy z mężem przed notariuszem umowę majątkową małżeńską, mocą której ustanowiliśmy ustrój rozdzielności majątkowej. Mąż bez mojej zgody zaciągnął kredyt, który został przeznaczony na pokrycie opłat związanych z mieszkaniem oraz na zakup odzieży i książek dla dzieci. Czy to prawda, że ja również odpowiadam za jego spłatę, mimo iż mamy rozdzielność majątkową?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jakim przypadku żona albo mąż odpowiada za długi małżonka
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania