Warunek będzie jeden: przedsiębiorca zaangażowany w partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) weźmie na siebie większą część ryzyk, przy uwzględnieniu wpływu na te czynniki gwarancji i finansowania przez partnera publicznego oraz alokacji aktywów po zakończeniu umowy. Projekt nowelizacji ustawy ma zachęcić samorządy do PPP i rozwiązać kluczowy problem obaw o wpływ PPP na zadłużenie gmin.

PPP poza długiem

– Mamy trzy ryzyka – budowy, dostępności i popytu. Chcemy przesądzić, że gdy partner prywatny przejmuje dwa z nich na siebie – w tym ryzyko budowy – to mamy jasność, że finansowanie nie wlicza się do długu publicznego w instytucjach rządowych i samorządowych. To będzie kluczowe rozstrzygnięcie z punktu widzenia obrotu gospodarczego – zapewnia Waldemar Pawlak, minister gospodarki.