Powstanie wreszcie wzorcowa dokumentacja dla projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Na razie opracowane będą wzorce umów na budowę parkingów podziemnych oraz na budowę budynków użyteczności publicznej.
Inicjatorem pomysłu jest Ministerstwo Gospodarki (MG), które organizuje właśnie przetarg w trybie zapytania ofertowego. Termin składania ofert mija 26 września. Zwycięzca przygotuje wzorcowe umowy z wariantami klauzul. Potem, jak dowiedział się DGP, opracowania będą opublikowane w internecie i dostępne dla wszystkich zainteresowanych – samorządów i firm.
– W zależności od zainteresowania i potrzeb Ministerstwo Gospodarki rozważy opracowanie kolejnych tego typu wzorów w następnych latach – dowiadujemy się w resorcie.