Od ponad trzech lat mamy dwie ustawy, które pozwalają firmom finansować publiczne inwestycje. Jedna to ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), druga to ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Z której częściej korzystają samorządy? Odpowiedzi udziela dr Rafał Cieślak.
W Polsce do tej pory ogłoszono ok. 150 postępowań o PPP lub koncesję. W tej liczbie ponad 85 proc. stanowiły koncesje lub właśnie PPP w trybie koncesji. Aktualnie ta statystyka jedynie nieznacznie poprawia się na korzyść klasycznego PPP.
Dlaczego tak się dzieje? Czy koncesje są łatwiejsze, czy przepisy bardziej przejrzyste?