Urbanista znalazł się wśród 91 profesji przeznaczonych do deregulacji. Według projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych urbanista przestanie być zawodem zaufania publicznego, a przedstawiciele tej profesji nie będą już mieli monopolu na tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego.
Według autorów zmian ma to zaowocować tańszym i szybszym powstawaniem planów. Bo gdy w teorii miejscowy plan mógłby przygotować niemal każdy, w praktyce wymogi co do takich osób i tak zostaną określone przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta w zamówieniu publicznym.

Certyfikacja