Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odetchnęło z ulgą – do ostatniej chwili wydawało się, że skarżąca Sygnity może przekonać sąd, by zmusił rząd do kontynuowania przetargu.

Został on ogłoszony w 2010 r., ale po 500 dniach zrezygnowano z wyboru nowego producenta blankietów.

Powód: będzie to „niekorzystne dla budżetu państwa” , poza tym nie ma infrastruktury do korzystania z nowego dowodu. Ostateczna decyzja została podjęta przez ministrów Jacka Cichockiego i Michała Boniego.

Jednak rząd nie porzucił planu wprowadzenia takiego dokumentu.

Obecnie jako data docelowa, kiedy mógłby wejść do użytku, pojawia się rok 2018.