Formularz pocztą

– Obecnie sędzia, aby uzyskać informację z KRK, musi wypełnić odpowiedni formularz, a później przesłać go pocztą. Odpowiedź zwrotną otrzymuje po około trzech tygodniach. Jeżeli podsądny nie był do tej pory karany, trwa to nieco krócej – tłumaczy Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy SSP „Iustitia”.

Nic więc dziwnego, że sędziowie od dawna domagają się od resortu sprawiedliwości zmian, które umożliwią sądom bieżący dostęp do baz danych.

– Dlatego obietnicę podjęcia prac, zmierzających do poprawy obecnej sytuacji, przyjęliśmy z zadowoleniem. Zaniepokoiła nas jednak wypowiedź pana ministra, z której wynika, że taki dostęp będą miały zapewnione jedynie wydziały rejestrowe, a karne już nie – mówi sędzia Przymusiński.

„Iustitia” podpowiada, że sędziom karnym taki dostęp online do KRK bardzo ułatwiłby pracę. Pozwoliłby skrócić czas postępowań sądowych, gdyż sędzia nie musiałby odraczać rozpraw do czasu uzyskania informacji zwrotnej z rejestru.

Sędziowie podkreślają też, że jeżeli taki dostęp pozwalałby na komunikację dwustronną, to sędziowie karni na bieżąco (bez pośrednictwa poczty) mogliby wprowadzać dane o skazaniu do rejestru, co znacznie przyspieszyłoby obieg informacji i pozwoliło zaoszczędzić na korespondencji pocztowej.

Do postulatów sędziów dołączają również śledczy.

– Obecnie prokuratorzy nie mają dostępu online do KRK. Aby otrzymać wyciąg z tego rejestru, muszą wypełnić wniosek i przekazać go do prokuratury okręgowej, która po około tygodniu przesyła żądaną informację – wyjaśnia Jacek Skała, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza.

I choć to niezbyt długo, to jednak śledczy podkreślają, że im również dostęp online ułatwiłby pracę.

PESEL też się przyda

Środowisko sędziowskie apeluje ponadto o zapewnienie sądom dostępu do rejestru PESEL. To pozwoliłoby błyskawicznie weryfikować prawidłowość danych osobowych i adresowych osób, co do których są problemy z doręczeniem przesyłek sądowych. „Obecnie każda taka sytuacja powoduje co najmniej kilkutygodniowe opóźnienia w rozpoznawaniu spraw, a nadto wywołuje ryzyko, iż nastąpi stwierdzenie prawomocności orzeczenia w trybie doręczenia zastępczego, w sytuacji skierowania przesyłki na nieaktualny adres strony procesu” – czytamy w stanowisku zarządu SSP „Iustitia”.

Kolejny postulat to zapewnienie sądom komunikacji z Centralną Ewidencją Pojazdów i Centralną Ewidencją Kierowców, co pozwoliłoby uzyskiwać potrzebne informacje dotyczące pojazdów i kierowców (np. praw jazdy).