Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji zaakceptował projekt założeń do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Ma on na celu ulepszyć rejestr przedsiębiorców, a w szczególności usprawnić obieg informacji o wyrokach sądowych.
Dane o przedsiębiorcach zamieszczane są online w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od 1 stycznia 2014 r. sąd karny, który orzeknie o częściowym zakazie wykonywania działalności gospodarczej, wskaże w orzeczeniu kod Polskiej Klasyfikacji Działalności, a także NIP lub PESEL.
Kody klasyfikują podmioty gospodarcze dla potrzeb rejestrowych zgodnie z typem prowadzonej działalności. Dzięki temu informacje z wyroków będzie można jednoznacznie powiązać z danymi z CEIDG.
– Projekt nie wprowadza rewolucyjnych zmian. Dotyczy głównie porozumiewania się między sobą urzędów. Zmiany mają raczej ograniczony wpływ na zwykłego przedsiębiorcę – komentuje Piotr Rogowiecki z Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmienią się też przepisy dotyczące wykreślania wpisów z CEIDG. Chodzi o możliwość usunięcia danych w przypadku, kiedy wyrok karny uległ zatarciu. Obecnie, mimo usunięcia informacji z Krajowego Rejestru Karnego, te dane nadal pozostają w CEIDG.
– Zmiany idą w dobrym kierunku, niestety nie rozwiązują wszystkich problemów – uważa Agnieszka Lisak, radca prawny z Lex Consulting.
Ułatwienie ma polegać na dodaniu kryteriów wyszukiwania wpisów. Dodatkowo, bez konieczności otrzymania decyzji ministra gospodarki, będzie można wykreślić wpisy zmarłych przedsiębiorców.
– Brakuje przepisu, który by stwierdzał, że obrót gospodarczy w naszym kraju jest jawny, a urzędy nie mają prawa odmówić informacji dotyczących przedsiębiorcy, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do CEIDG czy też KRS – dodaje Agnieszka Lisak.