Od przyszłego roku osoby zdecydowane na uzyskanie prawa jazdy na motocykl będą miały utrudnione zadanie. Przepisy nowej ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151) wprowadzają nowe kategorie i podnoszą próg wiekowy upoważniający do jazdy na motocyklu. Zmiany mają wejść w życie od dnia 19 stycznia 2013 r.

Zadaniem przepisów które mają zacząć obowiązywać od 19 stycznia przyszłego roku jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zmniejszenie liczby wypadków z udziałem kierowców. Polska jest także zobligowana do wdrożenia w życie unijnych dyrektyw. Efektem takich działań będzie m. in. powstanie nowych kategorii uprawniających do jazdy motocyklem.

Jak jest dotychczas

Obecnie, osoby które ukończyły 16. rok życia mogą ubiegać się o kategorię A1 i jeździć motocyklami o pojemności do 125 ccm i mocy do 11 kW. Jeśli mamy ukończone 18. lat – można starać się o uprawnienia kategorii A (dotyczy wszystkich motocykli bez ograniczeń).

Nowe kategorie od przyszłego roku

W przyszłym roku mają zacząć funkcjonować nowe przepisy. Przewidują one wiele zmian, przede wszystkim pojawią się nowe kategorie, w górę podciągnięty zostanie także przedział wiekowy upoważniający do prowadzenia motocyklu. Według ustawodawcy zabieg ten ma poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Kategoria AM – przejmie uprawnienia dotychczasowej kategorii motorowerowej. W ramach kategorii AM można będzie nabyć uprawnienia do jazdy motorowerem i czterokołowcem lekkim. Mając 14 lat będzie można ubiegać się o prawo jazdy – ale konieczne będzie ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria A1 – to uprawnienie pierwszego stopnia do jazdy na motocyklu. O prawo jazdy tej kategorii będą mogły ubiegać się osoby, które ukończyły 16. rok życia. Jednak ustawa wprowadza ograniczenia odnośnie pojazdów, które można prowadzić.

Osoba, która uzyska tą kategorię poprowadzi:

1. motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 ccm, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
2. motocykl trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
3. pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria A2

Po ukończeniu 18. roku życia będzie można starać się o szersze uprawnienia do jazdy na motocyklu.

W ramach tej nowo utworzonej kategorii drugiego stopnia będzie istniała możliwość jazdy:

1. motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kategoria A

Ta kategoria jest przewidziana dla osób, które ukończą 24. rok życia. Będą one mogły poruszać się motocyklem i pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Warto dodać, że górne widełki wiekowe będą zarezerwowane dla osób nie posiadających co najmniej przez dwa lata prawa jazdy kategorii A2.

Ograniczenia wiekowe nie będą aż tak restrykcyjne dla funkcjonariuszy straży pożarnej, policji, straży granicznej i wojska. Tutaj kategorię A można uzyskać już po ukończeniu 18. roku życia.

Większe koszty

Każdy kolejny etap będzie związany z odbywaniem kursu i zakończony państwowym egzaminem – zdobycie upragnionego prawa jazdy na motocykl będzie więc droższe, niż dotychczas.

I ostatnia rzecz: nowe prawo jazdy na motocykl w kategorii AM, A1, A2, A będzie ważne tylko przez 15 lat – po tym czasie trzeba wymienić dokument.

Statystyki

Z policyjnych statystyk wynika, że w ubiegłym roku doszło z winy motocyklistów do 1 160 wypadków, w których zginęły 183 osoby, zaś rannych zostało 1 211 osób.

Wśród największych przewinień motocyklistów, przyczyniających się do wypadków, można wymienić: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wykonanie manewru skrętu czy nieprawidłową zmianę pasa ruchu.

Warto jednak dodać, że inni uczestnicy ruchu – zwłaszcza kierujący samochodami osobowymi także mają ogromny wpływ na powstawanie niebezpiecznych sytuacji na drodze.