Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami przesunęła na 19 stycznia 2013 r. termin wejścia w życie przepisów dotyczących prawa jazdy. Wprowadzenie nowych przepisów będzie miało na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem kierowców i dostosowanie do polskich przepisów unijnych dyrektyw.
Wzór nowego prawa jazdy / Inne / GPK - zawodowe

Od przyszłego roku zdobycie upragnionego prawa jazdy będzie trudniejsze niż dotychczas. Oto jedne z najważniejszych zmian czekających na kierowców.

Co czeka kierowców

Reklama

Prawo jazdy czasowe

Ustawa nie przewiduje już wydawanego tak jak teraz bezterminowego prawa jazdy: nowi kierowcy uzyskają uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres czasowy, który wynosi 15 lat i dodatkowo może być skrócony, jeśli tak będzie wynikało z orzeczenia lekarskiego.

Reklama

Nowe kategorie

1. Pojawią się nowe kategorie, np. AM, A2.

2. Prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E będą ważne przez 15 lat, pozostałe przez pięć lat.

Trudniejsze testy

Znacząco powiększy się baza pytań na egzamin teoretyczny – ma być ich około trzy razy więcej, niż w chwili obecnej. Co istotne - pytania wcześniej nie będą ujawnione, więc kursanci po raz pierwszy zetkną się z nimi dopiero na egzaminie (tak wynika z informacji uzyskanych w Wydziale do Spraw Kierowców należącym do Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

Czas na udzielenie odpowiedzi będzie ograniczony. W testach pojawią się także filmiki sytuacyjne (klipy video) obrazujące różne sytuacje na drogach.

Kursy reedukacyjne

1. Osoby, które otrzymają 24 punkty karne będą kierowane na kurs reedukacyjny ( a nie jak dotychczas na ponowny egzamin)

2. Kierowcy, którzy popełnią dwa wykroczenia – będą kierowani na kurs reedukacyjny, ale już kolejne, trzecie wykroczenie spowoduje odebranie prawa jazdy

Szczególny nadzór nad młodymi kierowcami

Świeżo upieczeni kierowcy, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B będą przez dwa lata podlegać szczególnemu nadzorowi. Uwaga – okres ten może się przedłużyć w zależności od tego, czy młody kierowca popełni wykroczenia.

Ankieta i odpowiedzialność karna

Wprowadzona zostanie ankieta zdrowotna, wypełniona przez przyszłych kierowców pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Nowy wzór prawa jazdy

1. Przepisy, które wejdą w życie zmienią także wzór prawa jazdy. Nowe prawo jazdy będzie wydawane od 19 stycznia 2013 r.

2. Wymiana starego prawa jazdy na nowe: na to jest jeszcze dużo czasu – do obowiązkowej wizyty w urzędzie i wymiany dokumentu na nowy będziemy zobligowani w latach od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r. Jeśli jednak – mając stary dokument – będziemy zmieniać nazwisko, adres albo gdy skończy się nam termin ważności prawa jazdy, wówczas na wniosek zostanie wydane prawo jazdy w nowej wersji.

Instruktorzy pod lupą

Instruktorzy mają być poddawani dokładniejszym badaniom, co roku będą także musieli poddawać się kursom doskonalącym. Ośrodki szkoleniowe będą także zobowiązane do przekazywania samorządowi terytorialnemu informacji o kursach i uczestnikach, którzy biorą w nich udział.

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
pobierz plik

To tylko nieliczne zmiany, które czekają kierowców od przyszłego roku.

W ostatnim czasie pojawia się jednak wiele pytań dotyczących wprowadzenia nowych przepisów.

Istnieje ryzyko, że mimo przesunięcia w czasie wejścia w życie reformy – wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mogą nie zdążyć z przetargami, a to może zaowocować problemami z powstaniem kluczowej dla całego projektu Centralnej Ewidencji Kierowców.