Zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony wyklucza możliwość jej wypowiedzenia przed upływem zastrzeżonego terminu. Właściciel może jednak zerwać kontrakt w razie np. zwłoki w opłacie czynszu

Zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony wyklucza możliwość jej wypowiedzenia przed upływem zastrzeżonego terminu. Właściciel może jednak zerwać kontrakt w razie np. zwłoki w opłacie czynszu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak sporządzić zgodną z prawem umowę dzierżawy gruntu

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Czy mogę zwrócić się do sądu o wpisanie dzierżawy gruntu do księgi wieczystej?
- Czy z powodu strat mogę zażądać od właściciela gruntu obniżenia czynszu dzierżawnego?
- Czy właściciel gruntu ma prawo wypowiedzieć umowę, którą zawarł na czas oznaczony?