Sejm uchwalił w piątkowym głosowaniu zmiany w ustawie o działach administracji rządowej, które sankcjonują podział MSWiA na MAC i MSW. Minister administracji i cyfryzacji będzie odpowiadał m.in. za przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 289 posłów, 150 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. We wcześniejszym głosowaniu posłowie nie poparli wniosków klubów PiS i SP o odrzucenie noweli w całości.

Zmiany dotyczą podziału MSWiA na dwa resorty - administracji i cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych. Zakładają m.in. szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będzie odpowiadać za przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu oraz za usuwanie ich skutków.

Jak poinformowało MAC w komunikacie, resort będzie też sprawował nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego.

Ponadto, do zadań administracji w dziale informatyzacja dochodzą m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie, koordynacja interoperacyjności, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług medialnych, z wyłączeniem polityki audiowizualnej w zakresie działalności kulturalnej.

Krytycznie o nowelizacji dotyczącej MAC wypowiadali się posłowie opozycji. "W jaki sposób rząd wyobraża sobie wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, przeciwdziałania klęskom żywiołowym, gdy minister administracji będzie wykonywał te obowiązki przy pomocy służb, które podlegają innemu ministrowi? To jest chaos kompetencyjny i może prowadzić do poważnych problemów, gdy trzeba podejmować poważne decyzje" - ocenił Jarosław Zieliński (PiS).

Szef MAC Michał Boni podkreślił, że rola straży pożarnej, policji, pogotowia w zdarzeniach, gdy ludzie potrzebują pomocy jest oczywista i te służby "muszą być zarządzane przez swoich nadzorujących". "Radykalnie nie zgadzam się z sugestiami, że jest jakiekolwiek zagrożenie.

o nie jest zagrożenie, to jest lepsza koordynacja. W sytuacjach, gdy trzeba użyć służb (...) oczywiste jest, że ten, który powinien to koordynować działa w imieniu całego rządu, a nie poszczególnych resortów. Na poziomie województwa instytucją działającą w imieniu rządu jest wojewoda" - powiedział Boni.

Posłowie przyjęli także drugą zmianę w ustawie o działach administracji rządowej, która dotyczy decyzji z zakresu polityki przestrzennej i polityki miejskiej. Zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym na poziomie krajowym i regionalnym oraz polityki miejskiej przeniesione będą do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W dziale budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa pozostaną zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, tj. gminy i powiatu.

Nowelizację tę poparło 289 posłów, 131 było przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu. Odrzucony został wniosek klubu PiS o odrzucenie noweli w całości. Teraz nowelizacje trafią do Senatu.