Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 13 lipca 2012 r.

Nowelizacja zakłada przeniesienie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) m.in. odpowiedzialności za przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz za usuwanie ich skutków. Resort będzie też sprawował nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego.

Ponadto do zadań administracji w dziale informatyzacja dochodzą m.in.: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług medialnych, z wyłączeniem polityki audiowizualnej w zakresie działalności kulturalnej.