Rząd przyjął wczoraj projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Nowelizacja wprowadzi do polskiego prawa decyzję Komisji Europejskiej w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych.
Chodzi o EETS (European Electronic Toll Service), czyli usługę umożliwiającą kierowcom uiszczenie elektronicznej opłaty za przejazd płatnymi drogami na całym terytorium UE.
W tym celu będzie trzeba podpisać jedną umowę z dostawcą usługi EETS, by urządzenia pokładowe zamontowane w samochodzie było kompatybilne ze wszystkimi bramkami. W efekcie kierowca dostanie jedną fakturę za korzystanie z europejskich dróg w danym okresie.
Użytkownik będzie mógł zawrzeć umowę o świadczenie usługi EETS z dowolnym dostawcą – bez względu na obywatelstwo, państwo pobytu i rejestrację pojazdu.
Podmiotami pobierającymi opłaty mogą być: GDDKiA, drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, spółki, które zawarły umowę o budowę i eksploatację autostrady, lub ich operatorzy. Przychody uzyskane z tytułu zawarcia umów z dostawcami EETS będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego.
Zgodnie z założeniami warunki umożliwiające oferowanie usługi EETS powinny być stworzone w październiku 2012 r.

Etap legislacyjny
Projekt założeń