Rząd przyjął wczoraj projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Nowelizacja wprowadzi do polskiego prawa decyzję Komisji Europejskiej w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych.
Chodzi o EETS (European Electronic Toll Service), czyli usługę umożliwiającą kierowcom uiszczenie elektronicznej opłaty za przejazd płatnymi drogami na całym terytorium UE.
W tym celu będzie trzeba podpisać jedną umowę z dostawcą usługi EETS, by urządzenia pokładowe zamontowane w samochodzie było kompatybilne ze wszystkimi bramkami. W efekcie kierowca dostanie jedną fakturę za korzystanie z europejskich dróg w danym okresie.