Po półtora roku funkcjonowania nowego systemu pobierania opłaty elektronicznej viaTOLL minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak wreszcie stwierdził, że konieczna jest zmiana systemu karania. W resorcie pracują już nad korektą systemu, a wypracowane przy tym wnioski pokrywają się z uwagami i zastrzeżeniami, jakie zgłosiła rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz.
W ramach planowanych zmian resort chce wprowadzić m.in. bloki czasowe przy wymierzaniu kar za naruszanie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd. Gdyby więc w określonym czasie, np. w ciągu 3, a nawet 6 godzin zostało stwierdzone kilkakrotne naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty w systemie, w miejsce obecnych kilku kar nakładanych kumulacyjnie nakładano by jedną.
Zdaniem ministra wpłynie to na przejrzystość zasad karania użytkowników, którzy nie uregulowali opłaty. Znikną też wątpliwości dotyczące interpretacji użytego w przepisach określenia „przejazd”. Co więcej, gdyby ten blok czasowy miał trwać odpowiednio długo, to w ciągu tych kilku godzin kierowca mógłby wypożyczyć urządzenie do naliczania opłaty (viaBOX) lub uzupełnić środki na rachunku.
W nowelizacji ma też zostać uwzględnione uprawnienie Inspekcji Transportu Drogowego do wzywania właściciela lub posiadacza pojazdu do wskazania kierującego samochodem w momencie, gdy zostało stwierdzone naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty.
Minister odniósł się również do zarzutu rzecznik, dotyczącego automatycznego wskazywania w protokole kontroli, że kierowca nie wnosi do niego zastrzeżeń. Przekonuje, że skoro protokół wypełniany jest za pomocą służbowego komputera zaraz po dokonaniu kontroli, to inspektor może wykreślić niepotrzebne zastrzeżenie o braku zastrzeżeń, jeżeli kierowca będzie się tego domagał.
Z kolei co do zarzutu dotyczącego błędów generowanych przez elektroniczny system poboru opłat Sławomir Nowak stwierdza, że Inspekcja Transportu Drogowego zweryfikuje dane będące podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego. Kary nałożone w wyniku błędów zostaną skorygowane, zaś wadliwe decyzje administracyjne uchylone – deklaruje resort.

Podstawa prawna
Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.).