Od 1 lipca opłaty za przejazd po autostradzie oraz drodze ekspresowej nie będą już ryczałtowe, tylko zostaną uzależnione od wielkości pojazdu, emitowanych spalin oraz przejechanych kilometrów.
Ciężarówki o masie od 3,5 tony do 12 ton i autobusy za przejazd jednego kilometra po autostradzie lub drodze ekspresowej zapłacą od 0,20 zł do 0,40 zł. Natomiast ciężarówki o masie ponad 12 ton najmniej zapłacą 0,27 zł za przejazd jednego kilometra, a maksymalnie 0,53 zł. Takie stawki określa projekt rozporządzenia w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, który przyjęła wczoraj Rada Ministrów.

Emisja spalin