Asesura jest wartością. Nie może być jednak tak, że w pewnym momencie zdobycie uprawnienia do prowadzenia kancelarii jest zależne tylko od znalezienia lub utrzymania zatrudnienia u notariusza, który czuje na karku oddech konkurencji. Dla tych osób trzeba zbudować inną drogę. I jest nią powołanie na czas określony - mówi Michał Królikowski, dr hab. nauk prawnych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
Spodziewał się pan takiego sprzeciwu wśród korporacji prawniczych w związku z pracami nad ustawą deregulacyjną?
Nie jestem politykiem, kalkulacje polityczne nie należą do mnie. Naiwnością byłoby jednak oczekiwanie, że zmiany w regulacji zawodów prawniczych będą spotykać się z aplauzem tych środowisk.