Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki pakiet deregulacyjny, poza wieloma innymi, proponuje też zmiany w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. nr 130, poz. 1450). Dzisiaj każdy podmiot świadczący usługi certyfikacyjne (czyli – upraszczając – każdy wystawca e-podpisu) musi przed zawarciem umowy uzyskać od usługobiorcy pisemne potwierdzenie tego, że zapoznał się z informacjami m.in. dotyczącymi skutków posługiwania się certyfikatami.
Dotyczy to zarówno certyfikatów kwalifikowanych (bezpieczny e-podpis), jak i niekwalifikowanych (podpisów zwykłych).
Zdaniem resortu w przypadku tych ostatnich wystarczy, jeśli zainteresowani będą mogli przeczytać warunki korzystania z certyfikatów na stronie internetowej. Nie ma też potrzeby sporządzania pisemnej umowy. „Certyfikaty zwykłe mogą być wydawane za pośrednictwem internetu nieodpłatnie i często bez wzajemnej identyfikacji stron. Obowiązek zawarcia umowy wydaje się nadmiarowy” – tłumaczą potrzebę zmian autorzy propozycji.